Włodzimierz Cimoszewicz

Włodzimierz Cimoszewicz, urodzony w 1950 roku w Warszawie, od kilku lat jest głównie znany jako ten, który chętnie zaszywa się w Puszczy Białowieskiej, począwszy od 1985 roku, gdy nabył tam gospodarstwo rolne, chociaż w życiu politycznym uczestniczy. W swojej politycznej karierze obejmował stanowiska premiera, Marszałka Sejmu, ministra spraw zagranicznych oraz ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W 1978 roku Cimoszewicz otrzymał tytuł doktora nauk prawnych, a od 2006 roku jest wykładowcą na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest inicjatorem akcji antykorupcyjnej w rządzie – czyste ręce – z 1994 roku. W 2005 roku kandydował na prezydenta (szefem jego sztabu wyborczego była Katarzyna Piekarska), ale z wyborów zrezygnował, jednocześnie wycofując się na dwa lata z życia politycznego. Jednym z powodów jego rezygnacji było przesłuchiwanie przez komisję śledczą do sprawy prywatyzacji PKN Orlen. W 2007 roku został senatorem jako jedyny kandydat niezależny w okręgu białostockim. W Senacie przewodniczy Komisji Spraw Zagranicznych. Jego polityczni koledzy w 2011 roku wykreślili go z członka SLD. Kandydował na sekretarza generalnego Rady Europy. Marszałkiem Sejmu został wybrany w czasie głosowania, w którym pokonał Józefa Zycha, a po wcześniejszej rezygnacji Józefa Oleksego. Do sejmu na początku lato 90. kandydował z ramienia SLD.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.