Kompetencje Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski to kluczowy organ Unii, decydujący o jej głównych sprawach. Zasiadający w nim eurodeputowani są wybierani na 5-letnie kadencje przez obywateli państw należących do Unii. Obecnie liczba jego posłów wynosi 754 osoby. Oficjalnie, siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale większość obrad odbywa się w Brukseli (tam również znajdują się biura posłów i komisji parlamentarnych). Do głównych zadań tego organu należy uchwalanie praw i budżetu Unii. Co ciekawe, europosłowie nie mają prawa inicjatywy ustawodawczej (przywilej ten należy wyłącznie do Komisji Europejskiej). Parlament zatwierdza jednak skład Komisji (włącznie z jej przewodniczącym) i może doprowadzić do jej rozwiązania (wskutek przegłosowania wotum nieufności). Przyjmuje sprawozdania z prac Komisji, a także obrad Rady Europejskiej. W jego mocy jest również powoływanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, lecz może być sam adresatem petycji, zgłaszanych przez obywateli Unii. Przez dwa i pół roku obradami Parlamentu kieruje przewodniczący (jest także formalnym przedstawicielem organu na arenie międzynarodowej), którego posłowie wybierają spośród siebie. W latach 2008-2012 stanowisko to zajmował Jerzy Buzek. Podczas posiedzeń używane są wszystkie języki, jakimi porozumiewają się eurodeputowani – wypowiedzi są na bieżąco tłumaczone.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.